Chinese Crested Links

Svenska Kennel Klubben
http://www.skk.se/

Chinese Crested Club
http://www.ccclub.se/

Uppsala Kennelklubb
http://ulkk.se/